Żonglerka dla szkół

 "Zabawa jest nauką, nauka - zabawą. Im więcej nauki tym więcej zabawy"
                                                                                                                          Glen Doman

Żonglerka stosowana w przerwach od nauki aktywuje i synchronizuje półkule mózgowe, co pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację. Efektem tego jest poprawa wyników w nauce. Czytaj artykuł.

Nauka żonglowania uczy cierpliwości i kształtuje podzielność uwagi. Psychologowie i pedagodzy coraz częściej zalecają żonglerkę przy leczniu wielu zaburzeń. W Brytyjskim Centrum Leczenia Dysleksji
w Kenilworth w Anglii, zalety żonglerki zostały wzięte pod uwagę przy wprowadzaniu jej do programów nauczania dzieci z zaburzeniami takimi jak nadpobudliwość czy dysleksja. Od wielu lat sprawdza się jako metoda terapeutyczna i pomocnicza w procesie edukacji i pracy z dziećmi.

Żonglerka dla szkół jest propozycją zajęć warsztatowych dla:

 • pedagogów
 • nauczycieli wf i przedmiotowców
 • wychowawców i ich klas
 • dyrektorów i kadry kierowniczej szkoły

Podczas zajęć:

 • uczymy żonglowania różnymi przedmiotami
 • uczymy jak uczyć żonglerki
 • tworzymy scenariusze lekcji żonglerskich
 • wyposażamy w pakiet przydatnych, niekonwencjonalnych zabaw  

Zapewniamy:

 • prowadzenie doswiadczonego trenera
 • pakiet materiałów edukacyjnych
 • sprzęt żonglerski
 • atmosferę świetnej zabawy

Zgłoś chęć uczestnictwa. Zadaj pytanie.

 

 

 

projekt i wykonanie: virtual people